ZPUH Komfort2

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ROZBUDOWĘ I PRZEBUDOWĘ BUDYNKU PRODUKCYJNEGO

 

 

Pod wskazanym niżej linkiem znajdują się szczegóły zamówienia:

 

Baza Konkurencyjności - szczegóły ogłoszenia „Wprowadzenie do oferty przedsiębiorstwa nowych i udoskonalonych produktów dzięki wdrożeniu innowacyjnych technologii będących efektem przeprowadzonych we własnym zakresie prac B+R i rozbudowie parku maszynowego” (funduszeeuropejskie.gov.pl)

 

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pt. „Wprowadzenie do oferty przedsiębiorstwa nowych i udoskonalonych produktów dzięki wdrożeniu innowacyjnych technologii będących efektem przeprowadzonych we własnym zakresie prac B+R i rozbudowie parku maszynowego” w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Kredyt na innowacje technologiczne - Zamawiający złożył wniosek o dofinansowanie w ramach naboru, zarejestrowany pod numerem POIR.03.02.02-00-2729/20.

 

 

 

  

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE PIONOWEGO CENTRUM OBRÓBKOWEGO CNC

 

 

Pod wskazanym niżej linkiem znajdują się szczegóły zamówienia:

 

Baza Konkurencyjności - szczegóły ogłoszenia „Wprowadzenie do oferty przedsiębiorstwa nowych i udoskonalonych produktów dzięki wdrożeniu innowacyjnych technologii będących efektem przeprowadzonych we własnym zakresie prac B+R i rozbudowie parku maszynowego” (funduszeeuropejskie.gov.pl)

 

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pt. „Wprowadzenie do oferty przedsiębiorstwa nowych i udoskonalonych produktów dzięki wdrożeniu innowacyjnych technologii będących efektem przeprowadzonych we własnym zakresie prac B+R i rozbudowie parku maszynowego” w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Kredyt na innowacje technologiczne - Zamawiający złożył wniosek o dofinansowanie w ramach naboru, zarejestrowany pod numerem POIR.03.02.02-00-2729/20.

 

 

 

 


 

 

Rozstrzygnięcie ogłoszenia

„Wprowadzenie do oferty przedsiębiorstwa nowych i udoskonalonych produktów dzięki wdrożeniu

innowacyjnych technologii będących efektem przeprowadzonych we własnym zakresie prac B+R i

rozbudowie parku maszynowego”

 

Rozstrzygnięcie

Została wybrana oferta

Nazwa podmiotu: Abplanalp Sp. z o.o.

Adres: ul. Kostrzyńska 36, 02-979 Warszawa

NIP: 5210081409

Cena netto: 96510,00 EUR

 

 


 

 

Pozostałe oferty

 

Liczba wyników: 1

Odrzucona

Nazwa podmiotu: ATMSolutions Sp. z o.o. Sp.k.

Adres: ul. Kolejowa 311, 05-092 Łomianki

NIP: 7010437587

Cena netto: 473450,00 PLN

 

 

 

 


 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE HYDRAULICZNEJ PRASY KRAWĘDZIOWEJ

 

Pod wskazanym niżej linkiem znajdują się szczegóły zamówienia:

 

Baza Konkurencyjności - szczegóły ogłoszenia „Wprowadzenie do oferty przedsiębiorstwa nowych i udoskonalonych produktów dzięki wdrożeniu innowacyjnych technologii będących efektem przeprowadzonych we własnym zakresie prac B+R i rozbudowie parku maszynowego” (funduszeeuropejskie.gov.pl)

 

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pt. „Wprowadzenie do oferty przedsiębiorstwa nowych i udoskonalonych produktów dzięki wdrożeniu innowacyjnych technologii będących efektem przeprowadzonych we własnym zakresie prac B+R i rozbudowie parku maszynowego” w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Kredyt na innowacje technologiczne - Zamawiający złożył wniosek o dofinansowanie w ramach naboru, zarejestrowany pod numerem POIR.03.02.02-00-2729/20.

 

 

 


 

Rozstrzygnięcie ogłoszenia

„Wprowadzenie do oferty przedsiębiorstwa nowych i udoskonalonych produktów dzięki wdrożeniu

innowacyjnych technologii będących efektem przeprowadzonych we własnym zakresie prac B+R i

rozbudowie parku maszynowego”

 

Rozstrzygnięcie

Została wybrana oferta

Nazwa podmiotu

AMADA Sp. z o.o.

Miejscowość

Cholerzyn

Cena

550908,00 PLN

 

 


 

Pozostałe oferty

 

Liczba wyników: 1

Odrzucona

Nazwa podmiotu

EUROMETAL Sp. z o.o.

Miejscowość

Miszewko

Cena

158500,00 PLN